* Napoje objęte promocją: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite

** Koszt wysłania SMS-a wynosi 0,50 zł netto / 0,62 zł brutto.

*** Korzystanie ze strony jest bezpłatne jednak wymaga dostępu do internetu.
Opłata za transmisję danych naliczana jest wg taryfy Twojego operatora.

Loteria organizowana jest wyłącznie w sieci CARREFOUR na terytorium Polski.
Organizatorem loterii jest Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa
Sp. z o.o. Regulamin dostępny na stronie www.smolar.pl

©2016 THE COCA-COLA COMPANY. COCA-COLA, COCA-COLA ZERO, FANTA,
SPRITE SĄ ZASTRZEŻONYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI THE
COCA-COLA COMPANY.